Publicerad 12 augusti 2022
Debatt

Replik: Frågan om vårdplatser är mer komplex än många vill få den till

Ingen vill att antalet vårdplatser ska minska om behoven av dem finns. Det är inte heller vad som står i den rapport som DN:s ledarsida nu kritiserar, skriver SKR:s Fredrik Lennartsson i en replik.

Dagens Nyheters ledarskribent Emanuel Örtengren riktar kritik mot en SKR-rapport innehållandes fakta om vårdplatser utifrån olika perspektiv. DN:s ledare andas en misstänksamhet om att syftet inte är gott, att SKR som organisation skulle vilja försämra vårdens förutsättningar. Bakgrunden till rapporten är raka motsatsen. Den grundar sig i samma oro som finns bland personal och befolkning.

Det är ett faktum att många beslutade vårdplatser inte kan hållas öppna på grund av problem med kompetensförsörjningen. Det är inte någonting vi hymlar med, det framgår tydligt för den som läser rapporten. Samtidigt innebär den demografiska utvecklingen att inte bara välfärden – utan även den privata sektorn – står inför stora utmaningar med kompetensförsörjningen.

Den demografiska utvecklingen kan inte magiskt trollas bort. Vi måste kunna diskutera de kortsiktiga och de långsiktiga utmaningarna samtidigt.

Sverige har färre vårdplatser på sjukhus än de allra flesta OECD-länderna. Samtidigt är bemanningstätheten på dessa vårdplatser högre än i andra länder, en delförklaring kan vara att en större andel av befolkningen får vård och omsorg i ordinärt eller särskilt boende.

Att poängtera att det finns skillnader mellan länder som jämförs handlar inte om att dribbla med fakta eller försöka skönmåla våra svenska förutsättningar. Det handlar om att tydliggöra att frågan om vårdplatser är komplex och att olika länder organiserar sin vård och omsorg på olika sätt.

Även om vi ser en positiv utveckling över tid, med kortare vårdtider och minskat behov av vårdplatser, behöver vi hantera den situation vi befinner oss i just nu. Det är inte någons önskemål att minska antalet vårdplatser när behoven finns. Alla regioner arbetar för att hantera de utmaningar vården ställs inför i dag. Alla regioner har också ett stort fokus på att säkra en god arbetsmiljö för alla medarbetare.

SKR understryker i rapporten ”Fakta om vårdplatser” att det är svårt att sia om framtida behov. Men den långsiktiga utmaningen kräver att vi vågar diskutera framtiden och att våra resonemang underbyggs av fakta. Rapporten är framtagen som ett underlag för just denna diskussion.

Vi vill uppnå samma sak som alla andra som arbetar för att förbättra svensk hälso- och sjukvård: Att säkerställa en trygg och jämlik vård för patienterna och en god arbetsmiljö för vårdens medarbetare – både på kort och lång sikt.

Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på SKR

Repliken publicerades i Dagens Nyheter den 6 augusti 2022

Läs vidare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.