Publicerad 28 mars 2023

SKR i Almedalen 2023

SKR är på plats i Almedalen den 27 juni-1 juli.

SKR kommer att hålla i två seminarier och ett arrangemang om psykisk hälsa.

Seminarium 1: "Hur ska välfärden styras – och vem gör det bäst?"

Tid: Tisdag 28 juni kl 10-10.45

Tufft ekonomiskt läge och stor personalbrist. Välfärdens verksamheter är under stark press. Hur kan staten och kommuner och regioner gemensamt se till att välfärden levererar, både till vardags och i kris?

Seminarium 2: "Krafttag mot hot och otillåten påverkan
- Vad krävs för att välfärdens medarbetare ska vara trygga?"

Tid: Onsdag 29 juni kl 08.15-09

3 av 10 anställda i kommuner och regioner säger sig ha utsatts för hot och våld det senaste året. Otillåten påverkan är vardag för många. Arbetsgivarna har ansvaret, men det krävs också bättre lagstöd och fler insatser från regering och myndigheter. Vad har gjorts hittills och vad krävs framåt?

Arrangemang om psykisk hälsa

"Stärk barn och ungas psykiska hälsa"

Tid: Tisdag 28 juni kl 08.00 - 09.00

Psykisk ohälsa är en av vår tids största folkhälsoutmaningar, framför allt bland barn och unga. Trots satsningar och fler anställda inom psykiatrin upplever många att det blivit svårare att få den hjälp man behöver. Hur kan Sverige skapa bättre förutsättningar för barns och ungas psykiska hälsa?

Förfrågan om medverkan

Om du vill bjuda in SKR-representanter för att medverka på seminarier så fyller du i förmuläret nedan. SKR har en bred kunskap om frågor som rör svensk välfärd.

Förfrågan om medverkan

Informationsansvarig

  • Mathias Hvit
    Kommunikatör