Publicerad 17 februari 2023

Ägarstyrning av kommunala hamnar – en handledning

Merparten av Sveriges drygt 50 allmänna hamnar är ägda av kommuner. Denna handledning som SKR har tagit fram vänder sig till politiker och tjänstepersoner och belyser specifikt ägardirektiv och ägarstyrning av kommunala hamnbolag.

Handledningen tar även upp hamnarnas olika förutsättningar, krav och aktuella omvärldsfaktorer i fyra olika områden: den gröna hamnen, effektiva hamnen, utvecklande hamnen och säkra hamnen.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.