Publicerad 21 december 2021

Anmäl alltid hot, hat och våld

Skriften beskriver några autentiska rättsfall där förtroendevalda har polisanmält händelser av hot, hat och våld, och vilka skäl som har lett fram till att gärningspersonerna dömdes.

Den riktar sig i första hand till förtroendevalda och till alla som arbetar nära dem. Syftet är att få fler att anmäla brott. Om fler anmäler brott blir det enklare för polisen och säkerhetsansvariga att se mönster och utveckla ett systematiskt arbete för att förebygga och lagföra brott.
Skriften är reviderad 2021 och framtagen i samarbete mellan SKR och Polismyndigheten.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
Anmäl alltid hot, hat och våld