Publicerad 4 juli 2019

Driftigt underhåll på entreprenad

Handboken riktar sig till ansvariga för verksamhet, entreprenader och upphandling hos kommuner men kan även vara till nytta för entreprenörer i arbetet med anbud.

Kommunerna upphandlar entreprenörer för drift och underhåll i allt större utsträckning. Sedan 1990-talet har ökningen varit betydande på grund av kraven på konkurrensutsättning. Idag vet kommunerna hur drift och underhåll ska upphandlas men söker stöd och goda exempel för en mer enhetlig upphandling.

Skriften utgår från strategin bakom upphandlingen och följer kontraktets livscykel till kontraktsperiodens slut. Målet är att lyfta fram viktiga ställningstaganden och beslut samt ge konkreta exempel baserade på praktiska erfarenheter.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.