Publicerad 22 mars 2023

En utvecklande medborgardialog för Nära vård

Den här rapporten beskriver lärdomar från arbetet med att utveckla nya former för medborgardialog i glesbygd. Rapporten bygger på erfarenheter från arbetet Näsåker samskapar, där invånarna i samhället Näsåker tillsammans med region och kommun arbetat med att utveckla Nära vård.

Rapporten är framtagen av medarbetare från Sollefteå kommun, Region Västernorrland och Norra sjukvårdsregionförbundet i samarbete med Hälsolabb.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
En utvecklande medborgardialog för Nära vård