Publicerad 28 november 2019

Ersättningssystem i vårdval

Denna erfarenhetssamling är tänkt att vara en lättillgänglig samling av praktiska råd och tips för landsting som ska utforma ersättningssystem för vårdval i specialiserad vård.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR