Publicerad 25 november 2019

Fullmäktige och revisorerna

Skriften handlar om samband och samspel mellan fullmäktige och revisorerna i kommuner, landsting och regioner. Den innehåller också fakta om ansvarssystemet och revisionen och belyser fullmäktige som uppdragsgivare till revisorerna.

Vår avsikt och önskan är att förmedla kunskap, väcka eftertanke och ge inspiration till ett fördjupat samspel mellan fullmäktige och revisorerna.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR