Publicerad 19 april 2023

Inkludering och medborgardeltagande

En forskningsöversikt om hur medborgardialoger kan inkludera marginaliserade grupper.

Nazem Tahvilzadeh, fil.dr. och lektor i offentlig förvaltning och docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola, har på uppdrag av SKR skrivit en forskningsöversikt om hur medborgardialoger kan inkludera marginaliserade grupper.

Informationsansvarig

  • Nils Munthe
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
Inkludering-och-medborgardeltagande