Publicerad 19 december 2022

Kommunala råd

I denna studie presenteras vilka det är som deltar i råden, hur de ser på sin roll och hur de upplever att råden fungerar.

Samrådsorgan med pensionärsföreningar respektive föreningar som organiserar funktionshindrade har i flera fall funnits sedan 1970-talet och är i dag vanligt förekommande i kommuner och regioner.

Studien innehåller svar från de som representerar kommunen såväl som civilsamhällesorganisationerna i samrådsorganen.

Informationsansvarig

  • Nils Munthe
    Utvecklingsledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.