Publicerad 30 september 2022

Kommunal arbetsmarknadsstatistik 2021

Rapport med statistik om kommunala arbetsmarknadsinsatser.

Rapporten bygger på vad 245 av Sveriges totalt 290 kommuner har registrerat in i databasen Kolada avseende verksamhetsår 2021.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Kommunal arbetsmarknadsstatistik 2021