Publicerad 9 december 2022

Kontinuitet och fasta kontakter i Nära vård

SKR:s arbete med att stödja omställningen till Nära vård handlar bland annat om att bidra till lärande. Med den här skriften vill vi visa på de fasta kontakternas och kontinuitetens betydelse i den nära vården. Skriften är framtagen av en arbetsgrupp på SKR i samarbete med konsultföretaget Governo.

Presentationerna bygger på intervjuer med representanter från verksamheterna. Intervjuer har även, där det varit möjligt, gjorts med patienter eller närstående. Vi hoppas att exemplen som presenteras ska inspirera och bidra till viktiga steg i vårt gemensamma arbete för en nära vård.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
Kontinuitet och fasta kontakter i Nära vård.