Publicerad 11 mars 2022

Koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården - en kartläggning

En nationell kartläggning 2021 och jämförelsen med 2018. År 2020 trädde lagen (2019:1297) om koordineringsinsatser i kraft, som säger att regionen ska erbjuda koordineringsinsatser till sjukskrivna patienter som har särskilt behov. Rapporten visar på koordineringsfunktionens omfattning och utbredning, innehåll samt dess förutsättningar efter lagens ikraftträdande samt en jämförelse med den kartläggning som gjordes 2018.

Koordineringsinsatser är en funktion som utvecklades inom hälso- och sjukvården främst genom de överenskommelser inom sjukskrivning och rehabilitering mellan SKR och regeringen åren 2006-2020. Idag finns koordineringsfunktionen i alla regioner inom många vårdområden, mest utbredd inom primärvården.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
En gul bakgrund formad som en båge. Skriftens titel står med svart text: Koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården