Publicerad 1 juli 2019

Öppna jämförelser – Planläggning och tidsåtgång 2016

Rapporten presenterar fakta kring bostadsbyggandet och några delar av kommunernas detaljplaneverksamhet, som kan vara till nytta för jämförelser mellan kommunerna. Därmed bidrar rapporten till en faktabaserad debatt om bostadsbyggande och planering.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.