Publicerad 30 juni 2022

Politiska möten i kommuner och regioner under 2021

I den här rapporten kartläggs politiska möten i kommuner och regioner under pandemiåret 2021. Då kartläggningen är den andra i sitt slag jämförs resultaten även med föregående undersökning.

Under 2020 och 2021 har SKR i olika sammanhang lyft enskilda medlemmars erfarenheter kring digitala möten och för att få en heltäckande bild av läget genomförde SKR under 2021 en enkätundersökning bland samtliga kommuner och regioner.

Undersökningens resultat visar hur den lokala och regionala demokratin har påverkats av pandemin samt hur kommuner och regioner har ställt om sina politiska möten från fysiska till digitala.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.