Publicerad 28 september 2022

Vi har en plan – om kommunala handlingsplaner mot våldsbejakande extremism

En uppföljande rapport om kommunala handlingsplaner och lägesbilder i arbetet mot våldsbejakande extremism.

Denna rapport är framarbetad av Segerstedtinstitutet på uppdrag av och i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Avsikten är att följa upp föregående undersökning av de kommunala handlingsplanerna mot våldsbejakande extremism från 2017.

I denna uppföljning utgör resultatet från tidigare undersökning en utgångspunkt för att se över utvecklingen av de kommunala handlingsplanerna. Utöver utvecklingen och uppdateringen av handlingsplanerna fram till år 2021, studeras arbetet med att ta fram kommunala lägesbilder samt implementering och förankring i det praktiska arbetet i kommunerna. För att fördjupa kunskapen från den förra studien har också intervjuer gjorts med företrädare för ett antal kommuner.

Studien visar att bilden har förändrats och nyanserats något sedan 2017, och det är mer angeläget att de insatser som görs är anpassade och fungerar än att det finns en dokumenterad men daterad plan som tjänar ett symboliskt syfte mer än ett praktiskt.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.