Publicerad 7 april 2021

Kollektivtrafik

I Öppna jämförelser kollektivtrafik jämförs utbud och resande, miljöpåverkan, tillgänglighet för funktionshindrade, nöjdhet och ekonomi.

Beställ eller ladda ner Öppna jämförelser kollektivtrafik 2017

Öppna jämförelser kollektivtrafik 2017 diagram (PDF) Pdf, 1 MB.

Syftet med jämförelserna är att stödja det regionala arbetet för att höja kollektivtrafikens kvalitet och effektivitet.

Öppna jämförelser 2017

För 2017 finns uppdaterade siffror sammanställda i en rapport. Rapporten avslutas med en internationell utblick, för att tillföra fakta och inspiration till de svenska förhållandena. I rapporten redovisas 15 indikatorer för utbud och resande, miljöpåverkan, tillgänglighet, nöjdhet och ekonomi. Statistiken gäller 2016.

SKR har tidigare tagit fram tre rapporter för Öppna jämförelser kollektivtrafik. Den första kom 2014, däremellan har siffror uppdaterats och en fördjupningsrapport kommit ut. År 2016 valde vi att endast sammanställa siffrorna i en presentation.

Alla indikatorer och tabellbilagor finns i webbtjänsten Kolada.

SKR pausar Öppna jämförelser kollektivtrafik

SKR:s Öppna jämförelser kollektivtrafik tar en paus fram till 2020. Fram till dess kommer fokus att ligga på kvalitetsutveckling, för att få uppgifterna i kommande jämförelser mer rättvisande.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Sara Rhudin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR