Publicerad 21 juni 2022

Brukarundersökning utförarverksamheter, funktionshinderområdet

Brukarundersökningen riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning inom boende, boendestöd och daglig verksamhet/sysselsättning enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) samt personlig assistans.

Viktiga datum för brukarundersökningen 2022

Anmälan för deltagande i årets brukarundersökningar är öppen. Anmälan sker via Enkätfabrikens anmälningsportal.

Anmälningsportal för brukarundersökningar, Enkätfabriken

  • 15 mars: Anmälningsportalen för kommuner öppnar för anmälan och beställning av tilläggstjänster.
  • 13 april: Anmälningsportalen för privata aktörer öppnar för anmälan och beställning av tilläggstjänster.
  • 1 juni: Sista dag för anmälan och beställning av tilläggsfrågor, översättningar och övriga användarstöd.
  • 10 augusti: Sista dag att justera antal anmälda brukare inför undersökningsstart 1 september.
  • 9 september: Sista dag att justera antal anmälda brukare inför undersökningsstart 1 oktober.

Se utförlig tidplan i vägledningen nedan.

Vägledning för brukarundersökning

I vägledningen beskrivs hur brukarundersökningen inom utförarverksamheter funktionshinderområdet kan planeras, genomföras och användas.

Vägledning för brukarundersökning inom funktionshinderområdet  (PDF) Pdf, 532 kB.

Ny undersökning testas

Ytterligare en brukarundersökning inom funktionshinderområdet kommer att genomföras som en pilot hösten 2022. Den vänder sig till vuxna personer inom funktionshinderområdet och fokuserar på deras kontakt med handläggare inom myndighetsutövningen.

Pilotundersökning om myndighetskontakten inom funktionshinderområdet

Ta del av resultatet i sin helhet

När undersökningarna är genomförda börjar det viktiga arbetet med att analysera resultatet och använda det som kunskapsunderlag för verksamhetsutveckling. SKR erbjuder utbildningar och stödmaterial för uppföljning och analys. Resultatet från brukarundersökningarna publiceras i databasen Kolada.

Kolada

Resultat från tidigare undersökningar

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna Thomsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR