Lyckas med välfärdsteknik

Här finns material och vägledning i arbetet med att verksamhetsutveckla äldreomsorgen genom digitalisering. Informationen vänder sig till chefer, utredare och verksamhetsutvecklare i kommuner som vill ha stöd i sitt arbete.

Stöd och vägledning