Publicerad 16 maj 2023

För dig som privatperson eller anhörig

Besöker du Väntetider i vården som privatperson för att se din uppskattade väntetid? Här finns information till dig.

Väntetider i vården är en nationell webbplats för uppföljning av den nationella vårdgarantin och väntetider. Webbplatsen sammanfattar översiktliga väntetider i regioner och nationellt. Du kan inte se när just du kommer att få tid för besök, operation eller annan åtgärd.

Detta avgör en persons väntetid

I första hand styr det medicinska behovet. Vård ges först till den som behöver det mest. Beslut och prioritering tas av din vårdgivare utifrån din hälsa och dina behov. Om du vill ta reda på när du kommer att få vård:

  • kontakta i första hand din aktuella mottagning eller enhet
  • genom mottagningen kan du få kontakt med regionens vårdlots, om en sådan finns. Detta ifall din väntetid riskerar att överstiga de angivna tiderna i vårdgarantin

Ta reda på en genomsnittlig väntetid

Du kan på denna webbplats ta reda på en genomsnittlig väntetid för ett besök eller en åtgärd i din region via dessa länkar:

Väntetidsstatistik för primärvård och specialiserad vård

Mer information

Om vårdgarantin på denna webb

Om vårdgarantin på 1177

Att välja vårdmottagning på 1177.se

Hitta vård, på 1177.se

Om ledig kapacitet och aktuellt väntetidsläge på denna webb

Kontakta oss

Kontakta Väntetider i vården


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.