Publicerad 17 november 2022

Frågor och svar

Här listar vi några vanliga frågor och svar från privatperoner och deras anhöriga.

När får jag vård?

Om du undrar över din egna väntetid, kontakta din vårdcentral eller mottagning. På webbplaten Väntetider i vården kan du se en genomsnittlig väntetid i din region. Vad som gäller för dig kan mottagningen svara bäst på.

Hur kontaktar jag min region?

Du får bäst svar från den mottagning där du får eller väntar på att få vård.
Kontaktuppgifter till din region centralt.

Hur gör jag för att komma vidare med mitt ärende? Vad gäller för mig?

Kontakta och för en dialog med den mottagning där du väntar på att få vård. De kan ge dig en uppskattning om hur lång tid det kan ta innan du kan få vård hos dem.

Vad händer om jag inte får vård inom vårdgarantins tidsgränser?

Om din mottagning inte kan ge dig vård inom tidsgränserna för vårdgarantin, ska du erbjudas vård på en annan mottagning. Den nya mottagningen kan finnas i din egen region, eller i en annan. Du kan inte själv välja vilken mottagning du ska hänvisas till om du vill använda dig av vårdgarantin.

Hur gör jag för att åberopa vårdgarantin?

För att åberopa vårdgarantin kontaktar du den vårdgivare där du väntar på vård. Om väntetiden överstiger vårdgarantins tidsgränser hjälper vårdgivaren dig att hitta en mottagning som kan ta emot dig. Har regionen ett väntetidskansli, med vårdlots eller vårdkoordinatorer kan du få hjälp av dem.

Vad kan jag själv göra om jag inte är nöjd med den medicinska bedömningen eller den vård jag har fått/den vård jag inte har fått?

Du kan lämna synpunkter eller klagomål om du har varit med om något inom vården som du inte är nöjd med. Det kan du göra både som patient och närstående. Dina synpunkter kan bidra till att vården blir bättre och säkrare.

Om du inte är nöjd med vården, 1177.se

Var får jag mer information om vårdgarantin?

Läs på 1177 Vårdguiden och fråga om vårdgarantin på mottagningen där du väntar på att få vård. Du ska få information om hur vårdgarantin fungerar och vilka följder det kan bli för dig beroende på vilka val du gör. I vissa regioner finns det ett väntetidskansli, med vårdlots eller vårdkoordinatorer som du kan få hjälp av.

Mer om vårdgaranti på denna webb

Mer om vårdgarantin på 1177.se

Kan jag e-post er mina uppgifter och medicinska historik så att ni kan säga när jag kan få vård?

Nej, det är inte bra att skicka personuppgifter via mejl. SKR och webbplatsen Väntetider i vården har inte tillgång till journalsystem eller den medicinska bedömning som du fått. Alla frågor ska ställas till den region du bor i eller den mottagning där du väntar på att få vård.

Jag har fått ett cancerbesked men vad innebär de standardiserade vårdbeloppen (SVF) för mig?

Vid vissa symtom som kan bero på cancer kan utredningen göras enligt ett så kallat standardiserat vårdförlopp. Det är för att det ska gå så snabbt som möjligt att få svar på om det är cancer. Standardiserade vårdförlopp gäller för personer över 18 år.

Läs mer på 1177 Vårdguiden

Kontakta oss

Kontakta Väntetider i vården






Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.