Publicerad 8 juni 2022

Kontakta regionernas väntetidssamordnare

Varje region har en kontaktperson eller kontaktväg för frågor som rör olika delar av väntetidsmätningen.

Blekinge

Dalarna

Gotland

Gävleborg

Halland

Jämtland Härjedalen

Vårdgarantifrågor

Frågor ställs direkt till berörd Hälsocentral eller sjukhusklinik/mottagning.

Information om vårdgarantin i Jämtland

Resultat primärvård

Roger Pettersson

073-091 68 79

Privata vårdgivare

Charlotte Hagberg

063-14 24 10

Resultat specialiserad vård

vardgarantin@regionjh.se

063-14 75 83

Jönköping

Vårdgarantifrågor

Information om vårdgarantin i Jönköping

Resultat primärvård

Johan Assarsson

010-2424186

Resultat specialiserad vård

Johan Assarsson

010-2424186

Kalmar

Kronoberg

Vårdgarantifrågor

0470-58 80 00

Information om vårdgarantin i Kronoberg

Resultat primärvård

Thomas Frisk

Resultat specialiserad vård

Thomas Frisk

Region Norrbotten

Vårdgarantifrågor

Ulla Isaksson

Information om vårdgarantin i Norrbotten

Resultat primärvård

Ulla Isaksson

Resultat specialiserad vård

Ulla Isaksson

Region Västmanland

Vårdgarantifrågor

021-17 30 00

Information om vårdgarantin i Västmanland

Resultat primärvård

Foska Haettman

Resultat specialiserad vård

Liselotte Eriksson

Skåne

Vårdgarantifrågor

Marie Kestola

Information om vårdgarantin i Skåne

Resultat primärvård

Susanne Svensson

Mari Månsson

Resultat specialiserad vård

Marie Kestola

Stockholm

Vårdgarantifrågor

Vårdgarantikansliet

08-123 134 00

Information om vårdgarantin i Stockholm

Resultat primärvård

08-123 134 00

Resultat specialiserad vård

08-123 134 00

Sörmland

Vårdgarantifrågor

valmojligheter@dll.se

0155-24 77 30

Information om vårdgarantin i Sörmland

Resultat primärvård

Lena Andersson

Resultat specialiserad vård

Lena Andersson

Uppsala

Värmland

Västerbotten

Vårdgarantifrågor

Frågor ställs till berörd hälsocentral eller sjukhusklinik

Information om vårdgarantin i Västerbotten

Resultat primärvård

Helena Bogseth

073-804 23 30

Resultat specialiserad vård

Lena Svensson

090-785 70 69

Västernorrland

Västra Götaland

Vårdgarantifrågor

Information om vårdgarantin i Västra Götaland

Resultat primärvård

Victor Nordling

Resultat specialiserad vård

Victor Nordling

Örebro

Östergötland

Vårdgarantifrågor

Regionens fristående vårdlots

0771-84 85 86

Information om vårdgarantin i Östergötland

Resultat primärvård

Anders Tennlind

Resultat specialiserad vård

Anders Tennlind