Publicerad 12 oktober 2022

Om väntetider i vården

Väntetider i vården sammanställer statistik över hur tillgänglighet till svensk hälso- och sjukvård ser ut. Statistiken redovisas för primärvården, planerad specialiserad vård och särskilda satsningar.

Uppgifterna på Väntetider i vården-webben till väntetidsdatabasen levereras av regionernas IT-system via automatisk dataöverföring. Leverans och redovisning genomförs varje månad och uppdateras månatligen.

Detta kan du söka fram på väntetider i vården:

  • Hur lång väntetiden har blivit (andel besök uppdelade på tidsintervallen 0-3 dagar)
  • vilken yrkeskategori som tagit emot besöket
  • i vilken form besöket skett (traditionellt mottagningsbesök, hembesök, telefonkontakt eller genom ett digitalt besök)
  • aktuellt väntetidsläge
  • hur lång tid patienten får vänta för ett urval av åtgärder
  • ledig kapacitet som visar om det finns möjlighet för regioner att ta emot patienter från andra vårdgivare.

Målgrupp för webbplatsen

Väntetider i vården är främst riktad till beslutsfattare och utövare inom hälso- och sjukvård, politiker och samhällsbevakare, men är öppen för alla att ta del av.

Kontakta oss

Kontakta Väntetider i vården