Publicerad 8 september 2023

Så mäter vi väntetider

Den data som statistiken på väntetider.se bygger på rapporteras till den nationella väntetidsdatabasen av Sveriges 21 regioner. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) förvaltar den nationella väntetidsdatabasen och väntetider.se på uppdrag av regionerna.

Varje månad rapporterar regionerna data till den nationella väntetidsdatabasen och statistiken visas på väntetider.se. Regionerna rapporterar föregående månads data och statistiken publiceras på väntetider.se runt den 25:e varje månad.

Process för rapportering till nationella väntetidsdatabasen

Bild som visar process för rapportering till nationella väntetidsdatabasen. 1. Dokumentation i vårdinformationssystem i samband med vårdkontakt. 2. Dataöverföring från vårdinformationssystem till regionens datalager. 3. Dataöverföring från regionens datalager till nationella väntetidsdatabasen. 4. Urval och beräkning för publicering av statistik på väntetider.se

Processen startar med att vårdpersonal planerar vården och dokumenterar i patientens journal (vårdgivarens vårdinformationssystem). Därefter sker ett urval och en dataöverföring från vårdinformationssystemet till regionens datalager. Där bearbetas data av regionen för vidare överföring till den nationella väntetidsdatabasen. I den nationella väntetidsdatabasen genomförs urval och beräkningar av data som sedan presenteras som väntetidsstatistik på väntetider.se.

Så mäts en väntetid

En väntetid är den tid en patient väntar på en åtgärd inom hälso- och sjukvården. På väntetider.se visas statistik för tre olika typer av väntetider som tas fram och beräknas på olika sätt.

  • Aktuellt väntetidsläge – skattning över hur lång patientens väntetid kommer bli.
  • Väntande – väntetiden för de patienter som väntar på en åtgärd.
  • Genomförda – väntetiden för de patienter som fått aktiviteten de väntat på.

Aktuellt väntetidsläge – Skattning över hur lång patientens väntetid kommer bli

Väntetiden bygger på en skattning av respektive rapporterande enhet. Enheten rapporterar manuellt varje månad.

Väntande – Väntetiden för de patienter som väntar på en åtgärd

Väntetiden beräknas från den tidpunkt vårdgivaren tar beslut om att utföra en aktivitet till tidpunkten för avläsning, det vill säga sista dagen i respektive månad.

Genomförda – väntetiden för de patienter som fått aktiviteten de väntat på

Väntetiden beräknas från den tidpunkt vårdgivaren tar beslut om att utföra en aktivitet till den tidpunkt då patienten får en aktivitet.

Kontakta oss

Kontakta Väntetider i vården


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.