Publicerad 29 december 2021

Rapportering och analys

Här kan du som är yrkesverksam och har behörighet logga in i rapporterings- eller analysverktyget.

Rapporteringsverktyget Signe

Vissa av SKR:s väntetidsmätningar rapporteras fortfarande manuellt till väntetidsdatabasen. Regioner och privata vårdgivare rapporterar manuellt genom att logga in i rapporteringsverktyget Signe.

Logga in i rapporteringsverktyget Signe

Samma inloggningsuppgifter som tidigare gäller trots nytt utseende på webbplatsen.

Analysverktyget Qlikview

Regionerna och de privata vårdgivare som rapporterar till SKR:s väntetidsdatabas har möjlighet att få tillgång till analysverktyget Qlikview. I analysverktyget kan användarna analysera sin väntetidsstatistik mer ingående än vad som är möjligt på vantetider.se.

Logga in i analysverktyget Qlikview

Kontakt

Kontakta Väntetider i vården