Publicerad 8 februari 2023

Rapportering och verktyg

Här kan du som är yrkesverksam och har behörighet, logga in i rapporterings- eller analysverktyget.

Rapporteringsverktyget Signe

Vissa av SKR:s väntetidsmätningar rapporteras fortfarande manuellt till väntetidsdatabasen. Regioner och privata vårdgivare rapporterar manuellt genom att logga in i rapporteringsverktyget Signe. Samma inloggningsuppgifter som tidigare gäller trots nytt utseende på webbplatsen.

Logga in i rapporteringsverktyget Signe

Analysverktyget Qlikview

Regionerna och de privata vårdgivare som rapporterar till SKR:s väntetidsdatabas har möjlighet att få tillgång till analysverktyget Qlikview. I analysverktyget kan användarna analysera sin väntetidsstatistik mer ingående än vad som är möjligt på vantetider.se.

Logga in i analysverktyget Qlikview

Aktuellt väntetidsläge och ledig kapacitet

På denna webbsida finns det aktuella väntetidsläget och ledig vårdkapacitet.
Webbsidan uppskattad väntetid och ledig kapacitet

Hjälp och support

support-vantetider@skr.se

Kontakta oss

Kontakta Väntetider i vården


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.