Väntetidsstatistik

Här visas väntetidsstatistik från hälso- och sjukvården i Sverige. Statistiken är uppdelad på primärvård och specialiserad vård.

Kontakt

Kontakta Väntetider i vården