Aktuellt vårdgarantiläge

Här samlas information om det aktuella vårdgarantiläget i Sverige. Informationen uppdateras varje månad. Graferna visar regionernas senast inrapporterade data på regional respektive nationell nivå.

Vårdgarantin omfattar:

  • Kontakt med primärvården samma dag (mäts i form av telefontillgänglighet)
  • Medicinsk bedömning i primärvården inom tre dagar
  • Första besök i den planerade specialiserade vården inom 90 dagar
  • Operation/åtgärd i den planerade specialiserade vården inom 90 dagar


Andel inom vårdgarantins tidsgränser

Här kan du välja vilken regions data du vill se. Inställningen "Alla regioner" är förvald och visas om du inte anger att en vald region ska visas.

Information om statistiken

För primärvården (kontakt och medicinsk bedömning) mäts måluppfyllelsen av vårdgarantin med genomförda kontakter. För den specialiserade vården (första besök och operation/åtgärd) mäts måluppfyllelsen av vårdgarantin med väntande kontakter.

Patienter som blivit erbjudna en kontakt inom vårdgarantins tidsgräns men som själva valt att vänta längre tid, till exempel för att få komma till en viss vårdgivare, är exkluderade ur statistiken.

För den specialiserade vården visas statistik från januari 2021 eftersom en ny mätmodell införts från och med årsskiftet.

De flesta regioner rapporterar telefontillgänglighet månadsvis men vissa regioner rapporterar vid två tillfällen under året, vår och höst. På nationell nivå visas därför endast två mätpunkter under den senaste 13-månadersperioden. Vid val av en enskild region som rapporterat månadsvis syns statistik per månad.

Kontakta oss

Kontakta Väntetider i vården


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.