Utökad uppföljning av specialiserad vård

Här samlas detaljerad statistik om tillgängligheten till den specialiserade hälso- och sjukvården i Sverige.

Sedan januari 2021 används en mer detaljerad uppföljningsmodell för att mäta måluppfyllelsen av vårdgarantin. Modellen har utvecklats av SKR i samarbete med landets regioner och utgår från verksamheternas behov av ökad kunskap om tillgängligheten och vad som påverkar den.

Från april 2023 finns ytterligare urvalsmöjligheter som möjliggör analys av tillgänglighet ur fler perspektiv. Sedan tidigare går det att göra urval på yrkeskategorier, kontaktformer, vårdutbud och specialiteter. Detta har kunnat följas för en region som helhet och för sjukhus. Nu finns också möjlighet att följa och jämföra enskilda vårdgivare – både privata och offentliga – och kliniker.

Data visas nedan både som graf och tabell. Observera att en region både kan anges som huvudman och vårdgivare. Inom vissa specialiteter kan regionen vara den enda vårdgivaren, medan det för andra specialiteter även finns ytterligare vårdgivare.

Den statistik som visas bygger på data från vårdgivarna själva och insamlingen sker enligt en fastställd process.

Så mäter vi väntetider

Det går även att se äldre data, tidigare än januari 2021. Äldre data baseras på den historiska uppföljningen och skiljer sig därför från statistiken som visas på denna sida.

Data tidigare än januari 2021

Kontaktstatus
Kontakttyp

Graf och tabell visar uppgifter för en månad i taget, baserat på urvalsfiltren. Observera att en region kan vara både huvudman och vårdgivare, ibland en av flera vårdgivare.

Vid färre än fem kontakter redovisas ingen data, enligt praxis inom statistiken. Detta för att enskilda individer inte ska kunna identifieras.

Grafen och tabellen ovan visar statistik för de senaste 13 månaderna, eller så långt tillbaka i tiden som det finns uppgifter. Statistiken som visas styrs av de urval som görs.

Grafen och tabellen ovan visar statistik för en månad i taget. Statistiken som visas styrs av de urval som görs. Grafen och tabellen visar statistik för en indikator uppdelad på en variabel, för en eller flera valda regioner och sjukhus.

Information om statistiken för specialiserad vård

Patienter som blivit erbjudna en kontakt inom vårdgarantins tidsgräns men som själva valt att vänta längre tid, till exempel för att få komma till en viss vårdgivare, är exkluderade ur statistiken.

Om urvalet ger färre än 20 kontakter visas inte statistiken på sidan.

OBS. Statistiken för ålder kan vara missvisande. Vissa regioner har skickat all sin data inom en åldersgrupp vilket påverkar sammanställningen.

Klicka här för mer övergripande information om vårdgarantiläget i Sverige

Den nya uppföljningsmodellen används även för att mäta måluppfyllelsen till satsningen på ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Länk till väntetidsstatistik för den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin

Tillbaka till väntetidsstatistik

Kontakta oss

Kontakta Väntetider i vården


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.