Utökad uppföljning av specialiserad vård

Här samlas detaljerad statistik om tillgängligheten till den specialiserade hälso- och sjukvården i Sverige, från och med januari 2021.

Sedan januari 2021 används den nya uppföljningsmodellen för att mäta måluppfyllelsen av vårdgarantin inom den specialiserade vården. Modellen möjliggör mätning och analyser av tillgänglighet ur fler perspektiv än tidigare till exempel samtliga yrkeskategorier, fler kontaktformer, utökat vårdutbud och specialiteter.

För att se äldre data, tidigare än januari 2021 följ denna länk

Tänk på att äldre data baseras på den historiska uppföljningen och skiljer sig därför från statistiken som visas på denna sida.

Kontaktstatus
Kontakttyp

Välj vilken statistik som ska visas i graferna och tabellerna nedan.

Grafen och tabellen ovan visar statistik för de senaste 13 månaderna, eller så långt tillbaka i tiden som det finns uppgifter. Statistiken som visas styrs av de urval som görs.

Grafen och tabellen ovan visar statistik för en månad i taget. Statistiken som visas styrs av de urval som görs. Grafen och tabellen visar statistik för en indikator uppdelad på en variabel, för en eller flera valda regioner och sjukhus.

Information om statistiken för specialiserad vård

Patienter som blivit erbjudna en kontakt inom vårdgarantins tidsgräns men som själva valt att vänta längre tid, till exempel för att få komma till en viss vårdgivare, är exkluderade ur statistiken.

Om urvalet ger färre än 20 kontakter visas inte statistiken på sidan.

OBS. Statistiken för ålder kan vara missvisande. Vissa regioner har skickat all sin data inom en åldersgrupp vilket påverkar sammanställningen.

Klicka här för mer övergripande information om vårdgarantiläget i Sverige

Den nya uppföljningsmodellen används även för att mäta måluppfyllelsen till satsningen på ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Länk till väntetidsstatistik för den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin

Tillbaka till specialiserad vård

Kontakta oss

Kontakta Väntetider i vården


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.