Utskrivningsklara patienter och patienter i sluten vård

En patient är utskrivningsklar när behandlande läkare bedömer att patienten inte längre är i behov av sluten vården.

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård kom den 1 januari 2018. Den syftar bland annat till att utskrivningsklara patienter i behov av fortsatta insatser ska vårdplaneras i samverkan mellan socialtjänst och sjukvård för att kunna skrivas ut till rätt vårdnivå så snart som möjligt. Nedan visas statistik som ger en bild på följsamheten och effekterna av lagen.

Vänligen notera:

  • Att data för och augusti saknas för Skåne.
  • Att beräkningarna för indikatorn Dagar/1 000 inv 65+ bygger för 2021 och bakåt på medelbefolkningen respektive år. Beräkningarna för 2022 bygger på befolkningen 31 december 2021.
Tillbaka till specialiserad vård

Kontakta oss

Kontakta Väntetider i vården