Publicerad 8 mars 2021

Webb

SKR:s riktlinjer för webben omfattar webbplatser där SKR är ensam eller huvudsaklig avsändare. Webbplatser där SKR är en av flera likvärdiga parter kan ha andra riktlinjer.

Grundläggande krav

  • Webbplatsens innehåll ska följa SKR:s riktlinjer för god webbkommunikation.
  • Webbplatsen ska uppfylla lagkraven för tillgänglig webb.
  • SKR:s logotyp ska synas i webbplatsens sidhuvud.
  • Webbplatsen ska innehålla kontaktinformation till den eller de som ansvarar för webbplatsen och information om varför webbplatsen finns.
  • Utseendet på webbplatsen ska följa SKR:s grafiska form för webb.

SKR:s riktlinjer för god webbkommunikation

webbriktlinjer.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR