Publicerad 7 februari 2024

Palliativ vård

Nominera ledamöter för att komplettera den befintliga nationella arbetsgruppen.

Status: Avslutad

Nationellt programområde (NPO) äldres hälsa och palliativ vård har en befintlig nationell arbetsgrupp för palliativ vård. Gruppen behöver kompletteras och NPO söker sakkunniga från så väl det regionala som det kommunala perspektivet. Du kan nominera dig själv till uppdraget.

Insatsområde palliativ vård

Uppdrag

Uppdragsbeskrivning (PDF) Pdf, 512 kB.

Kompetenser

Vi söker dessa kompetenser:

  • Specialistläkare inom exempelvis onkologi, internmedicin eller kirurgi med intresse för och erfarenhet av allmän palliativ vård, med klinisk tjänstgöring och erfarenhet av den sjukhus-anslutna specialistvården. Tillgång till nätverk för nationell förankring är önskvärt.
  • Sjuksköterska, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) eller kommunal chef med klinisk erfarenhet och god kunskap inom kommunal hälso- och sjukvård, samt intresse för palliativ vård och omsorg. Tillgång till nätverk för nationell förankring är önskvärt.

Uppskattad arbetstid

Arbetsinsatsen bedöms motsvara cirka 10 procents arbetstid av en heltidstjänst.

Slutdatum

Du kan nominera dig till och med den 31 mars 2024.

Frågor

Karin Hägerås, processledare i NPO äldres hälsa och palliativ vård

karin.hageras@regionorebrolan.se

Läs vidare