Publicerad 15 februari 2024

Tandvårdens läkemedel

Remiss

Status: Pågående
Målgrupp: Styrning och ledning

Reviderat kunskapsstöd med sista datum för remissvar 12 april 2024.

Remiss Tandvårdens läkemedel (PDF) Pdf, 3 MB.

Stöddokument för insamlande av synpunkter (Word) Word, 214 kB.

Svara på remiss

Läs mer

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.