Publicerad 1 mars 2023

Följa upp service och bemötande i kommuner – servicemätning

SKR har, tillsammans med en extern samarbetspart, tagit fram en mätning av service och bemötande vid kontakt med kommunen. Servicemätningens nästa omgång sker 2023 och anmälan har öppnat.

Servicemätningen mäter invånarnas upplevelse av service och bemötande när de kontaktar kommunen. Syftet är att skapa en samlad nulägesbild av kommunens service och bemötande. Mätningen möjliggör en nationell jämförelse och kan användas som en del i arbetet med att säkra kvaliteten i den upplevda servicen och att utveckla verksamheten utifrån invånarnas upplevelser och behov. SKR och Brilliant Future planerar att göra servicemätningen en gång per år. 

Årets mätning pågår under våren

Anmälan för att delta i 2023:års mätning har stängt. Mätningen pågår under våren med start i mitten av mars.

Delta i ett samarbetsrum om servicemätningen

SKR erbjuder ett samarbetsrum där du tillsammans med andra kommuner kan diskutera servicemätningen och andra frågor som rör kontaktcenter eller service och dialog med invånare. Information från SKR om kommande mätningar finns i samarbetsrummet. Om du vill delta:

  1. Använd nedan Kontaktformulär SKR.
  2. Märk meddelandet med ”Samarbetsrum för kontaktcenter och servicemätningen”.

Du kommer inom kort att få en inbjudan från SKR.

Goda resultat och höga förväntningar på kommunerna

I servicemätningens första omgång våren 2022 deltog 63 kommuner och totalt kom det in cirka 15 000 enkätsvar. I undersökningen deltog 10 kommuner med växel, 52 med kontaktcenter och 1 kommun som inte angett vilken funktion de har.

Resultaten visar att

  • Över 80 procent av invånarna som har svarat på enkäten är mycket nöjda med bemötandet när de kontaktar kommunen via telefon. Motsvarande andel upplever också att kommunen är tydlig i sin kommunikation via e-post.
  • Kommuner inom gruppen lågpendlings- och landsbygdskommuner får högst resultat i årets undersökning.
  • E-post är en fortsatt viktig kommunikationskanal för invånarna i kontakten med kommunen och invånarna har en tydlig förväntan att få svar från kommunen inom två dagar.

Läs vidare

Informationsansvarig

Kontaktcenter

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.