Sveriges Kommuner och Regioner

I fokus

Gå direkt till

Senaste nytt

 • Nära 11 miljarder kronor till hälso- och sjukvården

  SKR och regeringen har slutit fyra överenskommelser för fortsatt förstärkning av hälso- och sjukvården i Sverige. Nyhet Hälsa och sjukvård Kvinnors hälsa, Nära vård, Patientsäkerhet
 • Förslag om riksintressen försvårar vårdens planering

  SKR avvisar förslagen i utredningen om riksintressen i hälso- och sjukvården. De riskerar att försvåra kommuner och regioners planering och undergräva viktiga demokratiska principer. Nyhet Ekonomi, Hälsa och sjukvård Politisk styrning

SKR i debatten

 • Staten vältrar över kostnader för personliga assistans

  Trots ett förväntat överskott i kommuner och regioner för 2021 finns det verksamheter som år efter år drabbas av underskott. I kommunerna är det ofta verksamheter inom socialtjänsten, där ko... Blogg Ekonomi Funktionshinder
 • Nio frågor av stor betydelse

  2022 lägger vi särskilt fokus på nio prioriterade frågor, som har stor politisk eller ekonomisk betydelse för svenska kommuner och regioner, skriver Anders Knape i Europaportalens krönika. Debatt Demokrati Internationellt

Om SKR

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla kommuner och regioner är medlemmar.

SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom. Vi erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen.

Om SKR