Sveriges Kommuner och Regioner

I fokus

Gå direkt till

Senaste nytt

SKR i debatten

  • Staffan Isling

    Olika vägar för att lösa skolans kompetensförsörjning

    En ny rapport från SKR nyanserar bilden av skolans kompetensförsörjning. Många vill bli lärare och lärare stannar också kvar i yrket i hög grad. Men förutsättningarna att hitta rätt kompeten... Krönika
  • Stort lokalt engagemang för skolans kompetensförsörjning

    Äntligen har vi kunnat fira skolavslutningar och student tillsammans som vanligt igen, och nu stundar en efterlängtad sommarledighet. Mitt sista blogginlägg för terminen skriver jag i ljuset... Blogg Arbetsgivarfrågor, Skola Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Personal- och kompetensförsörjning

Om SKR

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla kommuner och regioner är medlemmar.

SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom. Vi erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen.

Om SKR