Sveriges Kommuner och Regioner

I fokus

Gå direkt till

Senaste nytt

 • Fler kvinnor i välfärden blir chefer

  Fler kvinnor blir chefer, antalet medarbetare per chef varierar med uppdraget och andelen chefer med utländsk bakgrund har ökat. Det visar SKR:s rapport Chefer i välfärden. Nyhet Personal- och kompetensförsörjning
 • Kompetensbristen största hindret för allmänt fritidshem

  Tanken bakom att fler barn ska få tillgång till fritidshem är bra. Men för att bygga ut fritids måste fler åtgärder till för att komma tillrätta med kompetensförsörjningen. Nyhet Skola Förskola, Personal- och kompetensförsörjning

SKR i debatten

 • Möt kompetensutmaningen med friskfaktorer

  Ökad arbetsbelastning, framför allt för den behöriga personalen och risk för fler misstag, missförstånd och konflikter. Detta var de vanligaste svaren när vi nyligen frågade en grupp arbetsm... Blogg Arbetsgivarfrågor Arbetsmiljö, Jämställdhet
 • Fler patienter bör få en fast vårdkontakt

  Replik från SKR: Målet att 55 procent av invånarna i Sverige ska ha en fast läkarkontakt vid årets slut är ambitiöst och kommer att ta längre tid att nå. Debatt Hälsa och sjukvård Nära vård

Om SKR

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla kommuner och regioner är medlemmar.

SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom. Vi erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen.

Om SKR