Sveriges Kommuner och Regioner

I fokus

Gå direkt till

Senaste nytt

SKR i debatten

  • Stärk HVB och minska gängens påverkan på barn och unga

    Gängvåldet kryper allt lägre ner i åldrarna. Det är ett enormt samhällsproblem som saknar quick-fix – men det finns saker vi kan göra för att försvåra för gängen att rekrytera barn och unga. Blogg Social omsorg Barn och unga
  • Rätt satsningar ökar kvinnors närvaro på arbetsmarknaden

    Kvinnors frånvaro från arbete får allvarliga konsekvenser. Både för kompetensförsörjningen och för individens möjlighet till självförsörjande och oberoende. Därför behöver heltidsarbete bli ... Blogg Arbetsgivarfrågor Jämställdhet, Personal- och kompetensförsörjning

Om SKR

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla kommuner och regioner är medlemmar.

SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom. Vi erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen.

Om SKR