Publicerad 31 januari 2024

Kansliorganisation

SKR:s löpande arbete sköts av kansliet. Här arbetar cirka 440 medarbetare med expertkunskaper inom nästan alla de verksamhetsområden som kommuner och regioner bedriver. Palle Lundberg är vd för SKR. Det finns även ett kontor i Bryssel.

Kansliorganisation 1 november 2023

Avdelningen för vård och omsorg

Arbetar med frågor om hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg samt äldreomsorg. Uppgifterna inkluderar också folkhälsa samt jämställdhetsfrågor.

Avdelningen för utbildning och arbetsmarknad

Arbetar med frågor om arbets­marknad och sysselsättning, försörjningsstöd, integration samt förskola och skola.

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

Frågor om tillväxt och näringsliv, lokal och regional utveckling, infra­struktur och transporter, fastigheter och lokalförsörjning, bredband, kommunalteknik, planering och byg­gande, miljö och energi, trygghet och säkerhet, forskning, folkbildning, innovation, sammanhållningspolitik, kultur och fritid.

Avdelningen för ekonomi och styrning

Frågor om demokrati och självstyrelse, ekonomi och analys, digitalisering och förnyelse, övergripande styr- och ledningsfrågor inklusive revision samt statistik och nyckeltal. Avdelningen samordnar också EU- och internationella frågor samt internationellt utvecklingsarbete.

Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Frågor om kollektivavtal, löner, pensioner och försäkringar, arbetsrätt, arbetsmiljö samt personal- och kompetensförsörjning.

Avdelningen för juridik

Kommunalrätt, civilrätt samt skatterättsliga frågor. Avdelningen bistår också medlemmarna och andra enheter inom SKR med juridisk kompetens.

Stab kommunikation

Extern och intern kommunikation och webb, opinionsbildning, presstjänst, kontaktcenter och större förbundsövergripande arrangemang.

Stab HR och IT

Intern it, digitalisering, HR och lön, lokaler och säkerhet, administrativt stöd till chefer, beredningsstöd, registratur och arkiv.

Stab ekonomi

Intern ekonomi: koncernekonomi, controlling och redovisning, verksamhetsstyrning samt upphandling och inköp.

Styrelsesekretariat

Operativt och strategiskt stöd till den politiska ledningen, vd och vice vd.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.