Publicerad 17 november 2022

Kansliorganisation

SKR:s löpande arbete sköts av kansliet. Här arbetar cirka 440 medarbetare med expertkunskaper inom nästan alla de verksamhetsområden som kommuner och regioner bedriver. Palle Lundberg är vd för SKR. Det finns även ett kontor i Bryssel.

SKR:s kansliorganisation, organisationsschema

Avdelningen för vård och omsorg

Arbetar med frågor om hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg samt äldreomsorg. Uppgifterna inkluderar också folkhälsa samt jämställdhetsfrågor.

Avdelningen för utbildning och arbetsmarknad

Arbetar med frågor om arbets­marknad och sysselsättning, försörjningsstöd, integration samt förskola och skola.

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

Arbetar med frågor om tillväxt och näringsliv, lokal och regional utveckling, infra­struktur och transporter, fastigheter och lokalförsörjning, bredband, kommunalteknik, planering och byg­gande, miljö och energi, trygghet och säkerhet, forskning, folkbildning, innovation, sammanhållningspolitik, kultur och fritid.

Avdelningen för ekonomi och styrning

Arbetar med frågor om demokrati och självstyrelse, ekonomi och analys, styrning inklusive revision samt statistik och nyckeltal. Avdelningen samordnar också EU- och internationella frågor samt internationellt utvecklingsarbete.

Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Arbetar med frågor om kollektivavtal, löner, pensioner och försäkringar, arbetsrätt, arbetsmiljö samt personal- och kompetensförsörjning.

Avdelningen för juridik

Arbetar med kommunalrätt, civilrätt och skatterättsliga frågor och bistår medlemmarna och andra enheter inom förbundet med juridisk kompetens.

Avdelningen för kommunikation

Arbetar med extern och intern kommunikation, opinionsbildning, presstjänst, kontaktcenter och större förbundsövergripande arrangemang.

Avdelningen för ledningsstöd

Arbetar med intern styrning, uppföljning och utvärdering, ekonomi, finans, personal, diarium och arkiv samt stöd till förbundets förtroendevalda.

Vd-staben

Arbetar med stöd till vd och ledningsgruppen.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.