Publicerad 22 december 2020

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Det här cirkuläret ersätter 20:42.

Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser samt bilagor till AB

Detta cirkulär ersätter cirkulär 20:42. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation, har träffat överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) med Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet, samt Sveriges Läkarförbund. Ändringarna i AB gäller från och med 2020-11-01 om inte annat anges. I cirkuläret följer en kort redovisning i punktform över de ändringar som har gjorts.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.