15 maj 2024 kl. 10.00-11.00

Stöd åt förtroendevalda vid polisanmälan

Vid webbinariet samtalar SKR med Umeå universitet, Polismyndigheten och en jurist från SKR hur kommuner och regioner kan ge förtroendevalda stöd vid en eventuell polisanmälan när hot, hat och våld har inträffat.

Anmäl dig

Innehåll

Umeå universitet har påbörjat ett forskningsprojekt angående förtroendevalda som brottsoffer. Våld, hot och trakasserier mot förtroendevalda påverkar den svenska demokratin. Syftet är att öka kunskapen om förtroendevaldas rättsliga och institutionella möjligheter till skydd mot att utsättas för brott, att delta i straffrättsprocesser och att få stöd när brott begås.

Under 2020 så infördes en ny straffskärpningsregel gällande brott mot förtroendevalda. I dagsläget är det oklart i vilken utsträckning som förtroendevalda ges tillräckligt rättsligt och institutionellt skydd, Förtroendevalda är inte anställda och riskerar att hamna i en gråzon om ingen aktör har ett tydligt ansvar i frågan. Politikernas trygghetsundersökning visar att endast 16 procent polisanmäler händelser, största orsaken är att de inte tror att det inte kommer att leda till något.

Målgrupp

 • Förtroendevald i kommuner och regioner
 • Tjänstepersoner, säkerhetsansvarig eller motsvarande som arbetar med stöd åt de förtroendevalda

Praktisk information

Seminariet kommer att spelas in och finnas tillgänglig i sex månader för alla anmälda deltagare.

Medverkande

 • Fanny Holm, universitetslektor och forskningsledare. Umeå universitet
 • Martina Lindberg, verksamhetsutvecklare och nationell samordnare, Polismyndigheten
 • Helena Linde, Förbundsjurist, SKR
 • Anna-Lena Pogulis och Greta Berg, SKR

Informationsansvarig

 • Anna-Lena Pogulis
  Utvecklingsledare
 • Greta Berg
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.