Publicerad 9 april 2019

Fördjupad information till nyanlända och asylsökande i Karlstad

I samverkan med flera olika aktörer har Karlstads kommun tagit fram en samhällsguide med samhällsinformation till asylsökande och nyanlända.

Exemplet i korthet

Samhällsguiden inkluderar samhällsinformation från ett flertal olika aktörer. Avdelningen för nyanlända i Karlstads kommun har tagit fram guiden i samverkan med civilsamhället. Många olika organisationer och föreningar har lång erfarenhet av att arbeta med målgrupperna.

Därför gjorde vi det

Det var flera olika aktörer som hade kontakt med samma målgrupp, därför fanns det ett behov att kartlägga vilka aktörer som gör vad.

Syftet med samhällsguiden är att ge alla nyanlända och asylsökande i Karlstads kommun samma välkomnande samt att ge information om Karlstad och om Sverige. Samhällsguiden gör det lättare att erbjuda samhällsinformation till asylsökande som bor utspritt i kommunen.

Andra målgrupper är nyanlända över 65 år som får bättre möjlighet att ta del av relevant samhällsinformation. Nyanlända vuxna får en möjlighet till fördjupad information inom vissa områden i tillägg till den ordinarie samhällsinformationen som ingår i etableringen.

Ytterligare syfte med samhällsguiden är att samordna de insatser som pågår i kommunen och underlätta samverkan mellan aktörer i civilsamhället. Samhällsguiden innehåller information och berör frågor kring exempelvis boende, ekonomi, värdegrund, familjestöd med mera.

Så gjorde vi

Arbetet startade i början av 2017 och samhällsguiden lanserades i juni samma år. Materialet är framtaget tillsammans med samverkansaktörerna. Aktörerna ses ca två gånger per år för att se över behovet från målgruppen. Utöver det träffarna uppdaterar var och en av aktörerna sin verksamhet och meddelar samordnaren vad som skall ändras i guiden.

Nätverket, som kommunen med civilsamhällets hjälp skapat, är funktionellt och aktörernas olika kompetenser och kunskapsområden bidrar i det gemensamma arbetet. Det gemensamma arbetet kommer nyanlända och asylsökande till godo när de erbjuds ett smörgåsbord av aktiviteter inom samhällsinformation.

Så blev det

Enligt Patrik Buhrkall-Nilsson, fritidssamordnare i Karlstads kommun, har resultatet blivit att fler och fler av de nyanlända blir inkluderade i samhället på grund av deras deltagelse i någon av aktörernas utbud. Arbetet har nått syftet att ”samordna de insatser som pågår i kommunen och underlätta samverkan mellan aktörer i civilsamhället”.

– Vi utvecklar ständigt samarbetet med civilsamhället så att inkluderings- och integrationsarbetet ska vara så effektivt som möjligt. Vi har även en motsvarande del när det kommer till idrottsföreningar, fortsätter Patrik Buhrkall-Nilsson.

Viktigaste slutsatser

I början sattes guiden ihop utifrån det som aktörerna tyckte att nyanlända behövde lära sig som ny i Sverige. Under arbetets gång har detta utvecklats.

– Vissa delar skall vara med men vi upptäckte snart att det är också viktigt att lyssna på målgruppen vad de vill ha/behöver.

Läs vidare

Kontaktpersoner

Patrik Buhrkall-Nilsson
Fritidssamordnare
Avdelningen för nyanlända
Karlstads kommun
054-540 84 71patrik.buhrkall.nilsson@karlstad.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Exempel från
Kommun
Tidsperiod
2017 - pågående
Verksamhetsområde
Integration

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel