Publicerad 8 april 2019

Hälsoskolan/Aktiv - en del av etableringen i Göteborgsregionen

Hälsoskolan är ett beprövat koncept i flera regioner och landsting. Göteborgsregionen har gått ett steg längre och erbjuder nyanlända Hälsoskolan/Aktiv som en del i den tvååriga etableringsplanen genom Arbetsförmedlingen.

Exemplet i korthet

Med finansiering av Europeiska socialfonden (ESF) startade Göteborgsregionen ett projekt för att utveckla hälsofrämjande insatser för nyanlända. Projektet startade 2012 och inkluderades därefter i Flyktingmedicinsk mottagnings grunduppdrag. För dem som deltar i Hälsoskolan/Aktiv ingår det i etableringsprogrammet. Programmet innehåller både en teoretisk och en praktisk del där deltagarna får kunskap och verktyg för att förbättra sin hälsa.

Bakgrund

Nyanlända flyktingar har identifierats som en utsatt grupp där exempelvis traumatiska upplevelser, oro och sömnproblem kan göra det svårt att klara av sina aktiviteter under etableringen.

Genom beprövade metoder har man sett att människor som varit utsatta för krigstrauma och tortyr påverkades positivt genom att samtala om sina erfarenheter i grupp. Metoden bygger på att etablera kontakt mellan människor, vilket befrämjar dialog och förståelse mellan deltagare och ledare, med fokus på information om migration, stress och hälsa.

Genomförande

Det är ett strukturerat program med både teori och praktik.

- Hälsoskolan/Aktiv är en pedagogisk verksamhet som sprider kunskap om hälsa och uppmuntrar till fysisk aktivitet, berättar Britt Tallhage, verksamhetschef vid Flyktingmedicinsk mottagning.

Under åtta veckor träffas deltagarna i grupp och samtalen sker i dialogform. Varje grupp består av runt tio nyanlända flyktingar under etablering. En tolk översätter och vid varje tillfälle leder experter på olika hälsorelaterade ämnen grupperna. Under åtta veckor går de igenom följande teman:

 • kost
 • sömn, stress och stresshantering
 • sexuell och reproduktiv hälsa
 • genomgång av de inre organen, livsstilssjukdomar, akuta sjukdomar samt vanligt förekommande infektioner
 • det svenska sjukvårdssystemet och egenvårdsråd
 • fysisk aktivitet
 • tand- och munhälsa
 • psykiska reaktioner efter krig och flykt.

Fysioterapeuter ingår i teamet kring Hälsoskolan/Aktiv under hela programmet. De finns med under den teoretiska delen och hjälper deltagarna att komma igång med den individuella träningsperioden som pågår under sju veckor.

Vi utgår ifrån den enskildes behov och förutsättningar. Många vill träna på gym, men en del börjar med att ta trappor i stället för hissen eller korta promenader, berättar Britt Tallhage, verksamhetschef.

Det här har arbetet lett fram till

Arbetet startade som ett projekt 2012 men är numera permanent verksamhet.

Deltagarna får konkreta verktyg som de kan använda sig av i sin vardag. Utgångspunkten är att kunskap ger makt att påverka sin egen hälsa. Andra vinster är att nya kunskaper och lärdomar ofta sprids vidare i familj och nätverk och därmed kommer fler till del. Dessutom kan kännedom om egenvård och fysisk aktivitet främja goda förutsättningar för en effektiv etableringsprocess.

Vikten av att se över sina levnadsvanor och våga göra förändringar för att må bättre både fysiskt och psykiskt löper som en röd tråd genom hela Hälsoskolan/Aktiv, berättar Monica Sigurdson, kursledare och kurator vid Flyktingmedicinsk mottagning.

Dialogformen skapar delaktighet. Ibland kan det dock vara svårt att hitta en balans mellan att släppa fram frågor, reflektioner och förmedla viktig information, berättar Monica Sigurdson.

Hon säger också att det är viktigt att inte ha grupper med allt för många deltagare, då det kan få negativa konsekvenser såsom mindre trygghet och mindre delaktighet.

Läs vidare

Kontaktpersoner

Monica Sigurdson
Kurator/ kursledare
Flyktingmedicinsk mottagning
Västra götalandsregionen
031 - 747 89 53monica.sigurdson@vgregion.se

Informationsansvarig

 • Lotta Dahlerus
  Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Om exemplet

Ämne
Folkhälsa
Exempel från
Region
Tidsperiod
2012 - pågående
Verksamhetsområde
Hälsa och sjukvård, Integration

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel