Publicerad 25 september 2023
Nyhet

Ny programberedning vässar arbetet med civil beredskap

SKR:s styrelse ger en ny programberedning i uppdrag att stödja kommuners och regioners arbete med den civila beredskapen och totalförsvaret.

Anders Henriksson

Anders Henriksson

Programberedningens breda uppdrag blir att under det kommande året lämna förslag till hur SKR på bästa sätt ska bidra med kunskap, råd och service samt verktyg för att stödja kommuners och regioners arbete. Programberedningen ska utifrån en samlad bild lämna förslag till styrelsen på hur SKR kan bidra som bäst med utgångspunkt i medlemmarnas behov inom området.

– Kommuner och regioner spelar en stor roll i återuppbyggnaden av den civila beredskapen. Förutom att de nationella myndigheterna måste säkra att kommuner och regioner har de lagliga och finansiella förutsättningarna och en tydlighet kring förväntningar, så kan SKR vara en arena för diskussion och utveckling, säger Anders Henriksson, SKR:s ordförande.

Programberedningen kommer att bestå av åtta ledamöter, en från varje parti i SKR:s styrelse, vilka kommer att utses inom kort. I deras uppdrag ligger att ha tät dialog med såväl medlemmar som med andra aktörer. Programberedningen ska lämna sina förslag till SKR:s styrelse i oktober 2024.

Läs vidare

Sakkunnig

Michaela Stenman
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.