Publicerad 6 april 2022

Framgångsfaktorer för funktionella förskolelokaler

Delrapport 2021

En stor del av dagens kommunala förskolelokaler är byggda för traditionella förskoleavdelningar om 18-24 barn. Det saknas dock relevanta forskningsresultat till stöd för nybyggnation, vad gäller framgångsfaktorer i att bygga förskolelokaler för mindre barngrupper i enlighet med Skolverkets rekommendationer. Därför har FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor finansierat projektet "Framgångsfaktorer för funktionella förskolelokaler". Denna delrapport utgör en första redovisning av projektets delstudie 1.

Projektet planeras att slutföras under 2023 och då redovisas i en slutrapport.

Informationsansvarig

  • Peter Haglund
    Sektionschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
.