Publicerad 22 juni 2021

Nära vård för barn och unga

Barn och ungas välmående och hälsa påverkas av många faktorer. En nära vård behöver ta hänsyn till det. I den här skriften presenteras lärande exempel på tidiga insatser och stöd från flera samverkande aktörer, som syftar till att vara hälsofrämjande, förebyggande, samordnade och personcentrerade. Som är nära.

De arbetssätt som presenteras har fokus på barn och unga i olika åldrar och med olika behov. Bland exemplen finns samverkan mellan regioners barnhälsovård, barn- och ungdomspsykiatri, barn- och ungdomshabilitering och kommuners förskola, skola/elevhälsa, socialtjänst och funktionsstöd. Exempel som ska ge inspiration till att börja eller fortsätta utveckla nära vård för barn och unga.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.