Publicerad 26 juni 2023

Vem ska stå för risken?

I rapporten beskrivs några av de fördelar, nackdelar och risker som finns, och hur kommunerna påverkas av alla industrietableringar som görs.

Många talar om de stora industrisatsningarna i främst Norrbotten och Västerbotten, men färre talar om vilka effekterna blir för de kommuner
som ta emot de nya etableringarna.

I rapporten beskrivs några av de fördelar, nackdelar och risker som finns, och hur kommunerna påverkas av det som händer. Specifikt beskrivs hur kommunerna Boden, Luleå och Skellefteå påverkas. Men det är flera kommuner i Sverige som har motsvarande utmaningar.

Rapporten tar avstamp i frågeställningarna: Är det verkligen rimligt att invånarna i dessa kommuner ska stå för nästan hela samhällets risk för omvandlingen till grön industri och produktion i Sverige? Vilket ansvar borde staten ta?

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.