25 april 2024 kl. 09.00-16.30

Kvalitetsregister för forskning 2024

Välkommen till årets konferens om forskning på kvalitetsregister! Den genomförs den 25 april på Piperska Muren i Stockholm men kommer också att kunna följas online.

Anmäl dig

Några glimtar ur programmet:

  • Hur kan ökad patientsamverkan leda till bättre forskning?
  • Forskning med hjälp av biobanker och kvalitetsregister
  • Aktuella rättsfrågor för kvalitetsregisterforskning
  • Registerstudier ur ett företags- och myndighetsperspektiv
  • Forskning på kvalitetsregisterdata inom industri och akademi
  • European Health Data Space, vad är på gång?

Syftet med dagen är att öka den allmänna kompetensen i frågor relaterade till kvalitetsregisterforskning. Det ges också en möjlighet för intresserade av kvalitetsregisterforskning att mötas över disciplin- och professionsgränser för att diskutera metoder och andra gemensamma frågor.

Dagen anordnas årligen i samarbete mellan Sveriges Kommuner och Regioner, Vetenskapsrådet och Apotekarsocieteten.

Läs mer på Apotekarsocietetens webb

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.