Publicerad 1 juni 2021

Kurser och konferenser

  • Webbinarium om Nationella Kvalitetsregister i "Registerforskning 2021"

    Nationella Kvalitetsregister medverkar i Vetenskapsrådets webbinarieserie om registerforskning som genomförs under hösten 2021. Den ersätter den årliga forskningskonferensen på samma tema.Webbinariet ger en inblick i vad ett kvalitetsregister är, vilka möjligheter som finns att forska på data från kvalitetsregister och juridiken kring det. Du får också möta forskare som har praktisk erfarenhet av att jobba med Nationella Kvalitetsregister, med hälsodata och andra frågor som bidragit till att utveckla verksamhet inom vården.

Konferenser och utbildningar via SKR

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, anordnar löpande ett stort antal seminarier och kurser om aktuella ämnen för kommuner och regioner.

Kurser och konferenser på skr.se

Kontakt

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.