Publicerad 14 juni 2023

Automatiserad informationsförsörjning -
Årsrapport 2022

Arbetet med automatiserad informationsförsörjning till nationella kvalitetsregister har under 2022 ökat i omfattning. Bland annat har tre pilotprojekt överlämnats till förvaltning, tre nya projektstarter har beslutats och informatikresurserna har förstärkts med nästan fyra resurser på heltid.

Arbetet syftar i korthet till att skapa enklare och effektivare lösningar för användning av data från kvalitetsregister. Detta leder i sin tur till en effektivisering av hälso- och sjukvårdens resurser. I årsrapporten kan du läsa mer om arbetets bakgrund, metod och planer för 2023.

Stödfunktion för nationella kvalitetsregister på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samordnar projekten mellan de regioner och de kvalitetsregister som medverkar i programmet.

Gott samarbete mellan regioner och register

Exempel på insatser från 2022 är anslutningsprojekten för Svenskt Bråckregister och Svenska Artrosregistret. Här har arbetet gått framåt under året med goda resultat. Grunden till den positiva framdriften är samarbetet mellan och den stora kompetensen hos företrädare för register och regionerna.

– Det har varit mycket givande att arbeta i dessa projekt tillsammans med representanter för register och vårdgivare. Alla parter har visat stort engagemang och intresse och för att nå fram till målet, en automatiserad och effektiv informationsförsörjning, säger projektledare Anders Fejer, SKR.

Inom ramen för programmet, och med start i de första pilotprojekten 2020–2021, har vi tillsammans lärt oss succesivt. Även om vi i arbetet fortfarande stöter på utmaningar så ser vi allt oftare att vi kan hantera dessa genom de lärdomar vi samlat på oss, säger Anders Fejer.

Fler anslutningar

I december 2022 var totalt 17 kvalitetsregister anslutna till tjänsten med totalt 28 anslutningar. Inom programmet har tre pilotanslutningar genomförts, ytterligare tre anslutningsprojekt pågår. Totalt hade 11 regioner och 12 kommuner upprättat en anslutning till ett eller flera kvalitetsregister. Ett ytterligare 30-tal anslutningar för vårdgivare är i planeringsfas hos central förvaltning och Inera.

– Det är roligt att se att allt fler register drar nytta av den automatiserade informationsförsörjningen och hur det underlättar vårdens inrapportering till registren. I förlängningen bidrar arbetet till ett stärkt fokus på kvalitetsarbetet i vården som till syvende och sist kommer att komma patienten till gagn. Antalet anslutningar ökar i takt med att fler register och regioner får upp ögonen för fördelarna med automatiseringen, säger Björn Hultgren, programkoordinator på SKR.

Årsrapport 2022 för arbetet med automatiserad informationsförsörjning till Nationella kvalitetsregister (PDF) Pdf, 616 kB.

Läs mer om arbetet med automatiserad informationsförsörjning

Informationsansvarig

  • Björn Hultgren
    Handläggare

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.