Publicerad 30 oktober 2023

Effektivare registrering i Svenskt Bråckregister

Nu har det blivit enklare och snabbare för bråckkirurgiverksamheten i Region Värmland att rapportera till det nationella kvalitetsregistret Svenskt Bråckregister.

Regionen arbetar tillsammans med Svenskt Bråckregister och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i ett projekt med målet att möjliggöra en automatiserad informationsöverföring från journalen till kvalitetsregistret.

Automatiserad informationsöverföring innebär att vårdpersonal som registrerar en operation i patientens journal inte behöver registrera samma information manuellt i kvalitetsregistret. Istället finns en funktion som gör att den efterfrågade informationen automatiskt förs över till kvalitetsregistret.

– Den nya automatiska informationsutlämningen till kvalitetsregistret driftsattes i början av juni och innebär en milstolpe i ambitionen att effektivisera och minska administrationen, säger Bengt Hansske, överläkare och verksamhetschef för kirurgi i Region Värmland.

I början av året genomfördes en första delleverans med patientinformation som samlas in vid det förberedande mötet mellan patienten och vårdgivaren. I juni skedde den slutliga driftsättningen av det automatiserade stödet mellan Region Värmland och Svenskt Bråckregister. I den slutliga lösningen kan 65 procent av uppgifterna hämtas direkt från journalen hos vårdgivaren.

Erfarenheter från tidigare arbete, till exempel med kvalitetsregistret RiksSvikt, visar att automatiserad informationsöverföring kan halvera den totala registreringstiden för vårdpersonal vid inrapportering till kvalitetsregistret.

– Vi ser stor potential i att nå effektivare inrapportering till kvalitetsregistret med minskat behov av dubbeldokumentation och mer tid för patientnära arbete som resultat, säger Bengt Hansske.

Läs vidare om informationsförsörjning till Nationella kvalitetsregister

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.