Publicerad 8 april 2024

Kommuner kan automatisera dataöverföring till Senior alert

Den första kommunen som införde automatiserad överföring av data mellan vårdjournal och kvalitetsregistret Senior alert var Borås Stad. Nu har den tekniska lösningen testats även i Lindesbergs kommun med gott resultat.

Erfarenheterna från att ha infört automatiserad dataöverföring i Borås Stad är mycket positiva och har bland annat resulterat i en tidsbesparing för vårdpersonalen, som i sin tur gett ökade förutsättningarna att erbjuda patienterna en jämlik vård.

Den tekniska lösningen för överföringen mellan journal och kvalitetsregister ska i framtiden kunna användas av alla kommuner oavsett vilken journalleverantör de har. Borås Stad och Lindesbergs kommun har varit pilotkommuner i ett utvecklingsarbete med journalleverantören Cambio VIVA. Nu har arbetet kommit så långt att övriga kommuner som använder den journalleverantören kan börja planera för en anslutning.

Pilotprojekt pågår i fler kommuner

Fler journalleverantörer är aktiva inom den kommunala hälso- och sjukvården. Tieto every – Lifecare är i gång med utveckling av överföring mellan vårdjournal och Senior alert i pilotkommunerna Karlshamn och Haninge. Detsamma gäller även för journalleverantören Pulsen Omsorg – Combine, som är igång med utvecklingsarbete för Senior alert och Palliativregistret tillsammans med pilotkommunerna Vetlanda, Vaggeryd och Jönköping.

Bakgrund

På uppdrag av Styrgrupp för nationell kunskapsstyrning i socialtjänsten (S-Kis) driver SKR ett arbete med att ta fram en effektivare informationsförsörjning mellan vårdinformationssystem och Nationella kvalitetsregister inom kommunal hälso- och sjukvård. I arbetet medverkar de journalsystemsleverantörer som arbetar med kommunal hälso- och sjukvård.

Kvalitetsregistret Senior alert var först ut med att genomföra automatiserad överföring av data till registret. De andra kvalitetsregistren som medverkar i arbetet är: BPSD, RiksSår, SveDem och Palliativregistret.

Anslutningarna görs genom den nationella infrastrukturen som tillhandahålls av Inera, som också bidrar i att utveckla de tekniska möjligheterna för anslutningar.

Mer om automatiserad informationsförsörjning
Hitta kvalitetsregister

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.